Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych
Prezes Zarządu: Piotr Głogowski

Krakowskie Przedmieście 13/248
00-071 Warszawa
tel.: 501 315 379
e-mail: biuro.cppps@gmail.com
plazowka.cppps@gmail.com
prasa.cppps@gmail.com